Kadın Tv Programı (2007-2008)

Kadın TV Programı Projesi 12 ilde uygulanmıştır. Bu şehirlerde yerel ihtiyaçların tespiti için yereli tanıyan kadın aktivist ve danışmanlarla arama toplantıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu şehirlerde sokak röportajları yapılmıştır. Toplantıların ardından konular şehirlerin yerel ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. 

Arama toplantılarının gerçekleştirildiği şehirler şu şekildedir: 
 • 25 Eylül 2007 – İzmir
 • 26 Eylül 2007 – Trabzon
 • 27 Eylül 2007 – Muğla
 • 9 Kasım 2007 – Kayseri
 • 28 Kasım 2007 – Eskişehir
 • 7 Aralık 2007 – Erzurum
 • 13 Aralık 2007 – Zonguldak
 • 28 Aralık 2007 – Bursa
 • 11 Ocak 2008 – Gaziantep
 • 16 Ocak 2008 – Adana
 • 18 Ocak 2008 – Hatay
Öne çıkan programlar ve bunların yayınlanmasına yardımcı olan yerel TV istasyonları şu şekildedir:
 • Kadın İnsan Hakları – Erzurum Doğu TV
 • Alternatif Kadın Haberleri – İzmir Ege TV
 • İfade Özgürlüğü – Trabzon Mavi Kanal
 • Kadın STK’larının Rolü – Adana Kanal A
 • Siyasette Kadına Yönelik Ayrımcılık – Muğla Eklentisi
 • Günlük Yaşamda Kadına Yönelik Ayrımcılık – Bursa Ace TV
 • Medyada İnsan Hakları ve Kadınların Değerlendirilmesi
 • İnsan Hakları – Gaziantep Yasası TV
 • Yerel Medya Programlarında Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
 • Kadın Haberleri – İzmir Ege TV
 • Kadın ve Dayanışma – Kayseri Elif TV
 • Kültürel Çeşitliliği Teşvik Etmede Kadının Rolü – Hatay BRT
 • Kadına Yönelik Şiddet – Eskişehir Kanal 26
 • Kadının Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Hakları – Zonguldak Demokrat TV
 • Final Programı – Ankara Başkent TV