TCK 103 – Çocuk İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu Basın Açıklaması Yapıldı

”ÇocukİstismarınınAffıOlmaz”

TCK 103 – Çocuk İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu olarak ekteki metni, tüm illerden 215 kadın örgütü ile birlikte hazırladık.

Herkesi, çocukların hayatını kurtaracak olan bu insan ve çocuk hakları ihlaline dur demeye çağırıyoruz!

Bu metni yaygınlaştırın, paylaşın ki girişimlerin önüne hep birlikte geçelim!

cocuk_istismarinin_affi_olmaz_Devamını oku / Read more...

Uçan Haber (1998-2010)

İletişim kanallarını genişletmek, kadın aktivistler ve STK’lar arasındaki bağı kurmak ve güncel tutmak adına Uçan Süpürge’nin ağırlık verdiği başlıca çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.

Bu bağlamda Şubat 1998’de “Uçan Haber” iletişim bülteni yayımlanmaya başlanmıştır. İki ayda bir yayımlanan bülten; yasal haklar, kadın haklarına ilişkin kanun değişiklikleri, ülke çapında ve yurtdışındaki etkinlikler, yeni yayınlar ve bunlarla ilgili kültürel etkinlikler hakkında bilgi sağlayarak kadın gruplarını desteklemeyi amaçlamıştır.

Ayrıca Flying News adıyla İngilizce olarak

Devamını oku / Read more...

2007 YayınıDevamını oku / Read more...

CEDAW Yayınları (2004)

CEDAW Gayriihtiyari Protokolün, Ek Protokolin ve CEDAW Milletvekilleri El Kitabı yine Uçan Süpürge tarafından basıldı.

2004: Uçan Süpürge’nin CEDAW’ın parlamenterler tarafından nasıl kullanılacağını anlatan el kitabının basımı gerçekleştikten sonar sözleşmenin parlamento içindeki sözcü milletvekilleri seçildi ve CEDAW Şampiyonları adı altında bu parlamenterlere bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Devamını oku / Read more...