TCK 103 – Çocuk İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu Basın Açıklaması Yapıldı

”ÇocukİstismarınınAffıOlmaz”

TCK 103 – Çocuk İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu olarak ekteki metni, tüm illerden 215 kadın örgütü ile birlikte hazırladık.

Herkesi, çocukların hayatını kurtaracak olan bu insan ve çocuk hakları ihlaline dur demeye çağırıyoruz!

Bu metni yaygınlaştırın, paylaşın ki girişimlerin önüne hep birlikte geçelim!

cocuk_istismarinin_affi_olmaz_Devamını oku / Read more...

Uçan Haber (1997-2010)

Uçan Süpürge’nin en temel misyonlarından olan kadın konusunda iletişim sağlama misyonun en önemli parçalarından bir de iletişim kanallarını genişletmekti. Bu bağlamda da kadın konusuyla ilgili makale, yazı ve bilgileri iki ayda bir yayınlanan Uçan Haber’de toplandı. Ayrıca Uçan Haber Flying News adı altında İngilizce olarak da basıldı ve Ankara’daki özellikle büyükelçiliklere ve yanı sıra da uluslararası kadın örgütlerine gönderildi.

Devamını oku / Read more...

CEDAW Yayınları (2004)

CEDAW Gayriihtiyari Protokolün, Ek Protokolin ve CEDAW Milletvekilleri El Kitabı yine Uçan Süpürge tarafından basıldı.

2004: Uçan Süpürge’nin CEDAW’ın parlamenterler tarafından nasıl kullanılacağını anlatan el kitabının basımı gerçekleştikten sonar sözleşmenin parlamento içindeki sözcü milletvekilleri seçildi ve CEDAW Şampiyonları adı altında bu parlamenterlere bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Devamını oku / Read more...