KİLİT UZMAN DANIŞMANLIK ANLAŞMASI İÇİN İŞ TANIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI – HUKUK ve HAKLAR MODÜLÜ

 

 • PROJE HAKKINDA BİLGİ

Proje Adı: E-Eşitlik Projesi

Proje Amacı: Türkiye’de cinsiyet eşitliği adına yıllardır önemli mücadeleler veren Uçan Süpürge Vakfı olarak, “E-Eşitlik” Projesi ile kadınların karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak, aktif vatandaşlık becerilerini güçlendirmek ve kadınların insan hakları konusunda örgütlü ve bütüncül hareket etmesi amaçlanmıştır. Bu hedeflere ulaşabilmek adına 15 aylık bir süreyle yürütülmesi planlanan proje kapsamında oluşturulacak dijital bir eğitim platformu aracılığıyla kadınlara cinsiyet eşitliği ile ilgili gerekli bilgiler sağlayarak kadınların sivil toplumdaki ve kadın sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) kapasitelerini güçlendirmek amaçlanmıştır. E-Eşitlik” Projesi kapsamında gerçekleştirilen söz konusu çevrimiçi toplantı ile kadın STK’larının ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek ve müfredatı belirlemek hedeflenmiştir.

Proje Süresi: 15 Ay

Proje Tarihi: 2 Ağustos 2021

Tahmini Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2021

Tahmini Bitiş Tarihi: 1 Eylül 2022

 • KİLİT UZMAN DANIŞMANLIK İŞ TANIMI 

Kilit uzman, E-Eşitlik Projesi kapsamında Uçan Süpürge Vakfı E-Eşitlik Proje Koordinatörü, Akademik koordinatör, diğer 3 akademik kilit uzman ve platform yazılımını gerçekleştiren şirket ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.  

Danışmanlığın Amacı

E-Eşitlik projesi kapsamında geliştirilecek kadın hakları e-eğitim platformundaki HUKUK ve HAKLAR bölümünün hazırlanması için akademik kilit uzman danışmanlığı yapılacaktır.  

Danışmanlık Boyunca Yürütülecek Faaliyetler:

HUKUK ve HAKLAR modülü için STK çalıştay raporunu baz alarak içerik belirlenmesi, 

HUKUK ve HAKLAR modülünün eğitim içeriğinin yazılması, 

Eğitim videoları için içerik hazırlamak, potansiyel konuşmacı listesi hazırlamak ve için proje ekibi ile birlikte konuşmacıları belirlemek,

Uzman videolarının röportajlarında soruları belirlemek, soru sormak, video çekiminde anlaşmalı şirket ile birlikte çalışmak

Role play videoları çekiminde içerik ve yapımda anlaşmalı şirket ile birlikte çalışmak

Proje kapsamında geliştirilen eğitim programı içeriği metinlerin ve görsel ve sesli materyalin hukuki açıdan kontrol ve tashihi yapılacaktır

Modül içi öz yeterlilik testleri ve yanıtları hazırlanacaktır.

Modül sonunda olacak kısa özeti yazmak

Modül başında yer alacak ana başlıkları ve modül tanıtımını yazmak

Eğitimin pilot uygulaması sonunda alınacakanacak geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve yapılmasına yardımcı olmak

Hazırlanan 4 modülü hukuki açıdan bir hata barındırmaması için kontrol etmek ve gereken yerlerde proje ekibini uyararak düzeltme önermek

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Uçan Süpürge Vakfı E-Eşitlik Proje Koordinatörü, Akademik koordinatör, diğer 3 akademik kilit uzman ve platform yazılımını gerçekleştiren şirket ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmak. 

 

BECERİ DENEYİM: 

 • Hukuk ve toplumsal cinsiyet alanında deneyim sahibi olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuksal boyutu, ilgili mevzuat alanında daha önce eğitimler vermiş olmak
 • Özellikle genç kadınlarla çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • Uçan Süpürge Vakfı ile daha önceden çalışmış olmak tercih sebebidir. 
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuk alanında yayın yapmış olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hukuk alanında akademik çalışmalar yürütmüş olmak tercih sebebidir. 
 • Çok iyi derecede iletişim ve yazma yeteneğine sahip olmak
 • Projeler konusunda deneyimli olmak
 • Çevrimiçi platformları kullanma alanında beceri sahibi
 • Mülakat yapmak konusunda deneyimli olmak
 • Takım çalışmasına uygun olmakKİLİT UZMAN DANIŞMANLIK ANLAŞMASI İÇİN İŞ TANIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI – TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TEMEL KAVRAMLAR MODÜLÜ

 

 • PROJE HAKKINDA BİLGİ

Proje Adı: E-Eşitlik Projesi

Proje Amacı: Türkiye’de cinsiyet eşitliği adına yıllardır önemli mücadeleler  veren Uçan Süpürge Vakfı olarak, “E-Eşitlik” Projesi ile kadınların karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak, aktif vatandaşlık becerilerini güçlendirmek ve kadınların insan hakları konusunda örgütlü ve bütüncül hareket etmesi amaçlanmıştır. Bu hedeflere ulaşabilmek adına 15 aylık bir süreyle yürütülmesi planlanan proje kapsamında oluşturulacak dijital bir eğitim platformu aracılığıyla kadınlara cinsiyet eşitliği ile ilgili gerekli bilgiler sağlayarak kadınların sivil toplumdaki ve kadın sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) kapasitelerini güçlendirmek amaçlanmıştır. E-Eşitlik” Projesi kapsamında gerçekleştirilen söz konusu çevrimiçi toplantı ile kadın STK’larının ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek ve müfredatı belirlemek hedeflenmiştir.

Proje Süresi: 15 Ay

Proje Tarihi: 2 Ağustos 2021

Tahmini Başlangıç Tarihi: 1 Kasım

Tahmini Bitiş Tarihi: 1 Eylül 2022

 • KİLİT UZMAN DANIŞMANLIK İŞ TANIMI 

Kilit uzman, E-Eşitlik Projesi kapsamında Uçan Süpürge Vakfı E-Eşitlik Proje Koordinatörü, Akademik koordinatör, diğer 3 akademik kilit uzman ve platform yazılımını gerçekleştiren şirket ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.  

Danışmanlığın Amacı

E-Eşitlik projesi kapsamında geliştirilecek kadın hakları e-eğitim platformundaki KAVRAMLAR bölümünün hazırlanması için akademik kilit uzman danışmanlığı yapılacaktır.  

Danışmanlık Boyunca Yürütülecek Faaliyetler:

Kavramlar modülü için STK çalıştay raporunu baz alarak içerik belirlenmesi, 

Kavramlar modülünün eğitim içeriğinin yazılması, 

Eğitim videoları için içerik hazırlamak, potansiyel konuşmacı listesi hazırlamak ve için proje ekibi ile birlikte konuşmacıları belirlemek,

Uzman videolarının röportajlarında soruları belirlemek, soru sormak, video çekiminde anlaşmalı şirket ile birlikte çalışmak

Role play videoları çekiminde içerik ve yapımda anlaşmalı şirket ile birlikte çalışmak

Proje kapsamında geliştirilen eğitim programı içeriği metinlerin ve görsel ve sesli materyalin kontrol ve tashihi yapılacaktır

Modül içi öz yeterlilik testleri ve yanıtları hazırlanacaktır.

Modül sonunda olacak kısa özeti yazmak

Modül başında yer alacak ana başlıkları ve modül tanıtımını yazmak

Eğitimin pilot uygulaması sonucunda alınacak geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak ve yapılmasına yardımcı olmak

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Uçan Süpürge Vakfı E-Eşitlik Proje Koordinatörü, Akademik koordinatör, diğer 3 akademik kilit uzman ve platform yazılımını gerçekleştiren şirket ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmak. 

 

BECERİ DENEYİM: 

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında deneyim sahibi olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında daha önce eğitimler vermiş olmak
 • Özellikle genç kadınlarla çalışma deneyimine sahip olmak
 • Uçan Süpürge Vakfı ile daha önceden çalışmış olmak tercih sebebidir. 
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yayın yapmış olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında akademik çalışmalar yürütmüş olmak tercih sebebidir. 
 • Çok iyi derecede iletişim ve yazma yeteneğine sahip olmak
 • Projeler konusunda deneyimli olmak
 • Çevrimiçi platformları kullanma alanında beceri sahibi
 • Mülakat yapmak konusunda deneyimli olmak
 • Takım çalışmasına uygun olmakKİLİT UZMAN DANIŞMANLIK ANLAŞMASI İÇİN İŞ TANIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI – MEDYA VE YENİ MEDYA MODÜLÜ

 

 • PROJE HAKKINDA BİLGİ

Proje Adı: E-Eşitlik Projesi

Proje Amacı: Türkiye’de cinsiyet eşitliği adına yıllardır önemli mücadeleler  veren Uçan Süpürge Vakfı olarak, “E-Eşitlik” Projesi ile kadınların karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak, aktif vatandaşlık becerilerini güçlendirmek ve kadınların insan hakları konusunda örgütlü ve bütüncül hareket etmesi amaçlanmıştır. Bu hedeflere ulaşabilmek adına 15 aylık bir süreyle yürütülmesi planlanan proje kapsamında oluşturulacak dijital bir eğitim platformu aracılığıyla kadınlara cinsiyet eşitliği ile ilgili gerekli bilgiler sağlayarak kadınların sivil toplumdaki ve kadın sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) kapasitelerini güçlendirmek amaçlanmıştır. E-Eşitlik” Projesi kapsamında gerçekleştirilen söz konusu çevrimiçi toplantı ile kadın STK’larının ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek ve müfredatı belirlemek hedeflenmiştir.

Proje Süresi: 15 Ay

Proje Tarihi: 2 Ağustos 2021

Tahmini Başlangıç Tarihi: 1 Kasım

Tahmini Bitiş Tarihi: 1 Eylül 2022

 • KİLİT UZMAN DANIŞMANLIK İŞ TANIMI 

Kilit uzman, E-Eşitlik Projesi kapsamında Uçan Süpürge Vakfı E-Eşitlik Proje Koordinatörü, Akademik koordinatör, diğer 3 akademik kilit uzman ve platform yazılımını gerçekleştiren şirket ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.  

Danışmanlığın Amacı

E-Eşitlik projesi kapsamında geliştirilecek kadın hakları e-eğitim platformundaki medya bölümünün hazırlanması için akademik kilit uzman danışmanlığı yapılacaktır.  

Danışmanlık Boyunca Yürütülecek Faaliyetler:

Medya ve yeni medya modülü için STK çalıştay raporunu baz alarak içerik belirlenmesi, 

Medya ve yeni medya modülünün eğitim içeriğinin yazılması, 

Eğitim videoları için içerik hazırlamak, potansiyel konuşmacı listesi hazırlamak ve için proje ekibi ile birlikte konuşmacıları belirlemek,

Uzman videolarının röportajlarında soruları belirlemek, soru sormak, video çekiminde anlaşmalı şirket ile birlikte çalışmak

Role play videoları çekiminde içerik ve yapımda anlaşmalı şirket ile birlikte çalışmak

Proje kapsamında geliştirilen eğitim programı içeriği metinlerin ve görsel ve sesli materyalin kontrol ve tashihi yapılacaktır

Modül içi öz yeterlilik testleri ve yanıtları hazırlanacaktır.

Modül sonunda olacak kısa özeti yazmak

Modül başında yer alacak ana başlıkları ve modül tanıtımını yazmak

Eğitimin pilot uygulaması sonunda açılacak geri bildirimler doğrultusunda gereken düzenlemeleri yapmak ve yapılmasına yardımcı olmak

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Uçan Süpürge Vakfı E-Eşitlik Proje Koordinatörü, Akademik koordinatör, diğer 3 akademik kilit uzman ve platform yazılımını gerçekleştiren şirket ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmak. 

BECERİ DENEYİM: 

 • Yeni medya alanında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak
 • Yeni medya daha önce eğitimler vermiş olmak
 • Uçan Süpürge Vakfı ile daha önceden çalışmış olmak tercih sebebidir. 
 • Yeni medya alanında yayın yapmış olmak
 • Yeni medya alanında akademik çalışmalar yürütmüş olmak tercih sebebidir. 
 • Çok iyi derecede iletişim ve yazma yeteneğine sahip olmak
 • Projeler konusunda deneyimli olmak
 • Çevrimiçi platformları kullanma alanında beceri sahibi
 • Mülakat yapmak konusunda deneyimli olmak
 • Takım çalışmasına uygun olmak  KİLİT UZMAN DANIŞMANLIK ANLAŞMASI İÇİN İŞ TANIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI – AKTİF VATANDAŞLIK VE SAVUNUCULUK MODÜLÜ
  • PROJE HAKKINDA BİLGİ

  Proje Adı: E-Eşitlik Projesi

  Proje Amacı: Türkiye’de cinsiyet eşitliği adına yıllardır önemli mücadeleler  veren Uçan Süpürge Vakfı olarak, “E-Eşitlik” Projesi ile kadınların karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak, aktif vatandaşlık becerilerini güçlendirmek ve kadınların insan hakları konusunda örgütlü ve bütüncül hareket etmesi amaçlanmıştır. Bu hedeflere ulaşabilmek adına 15 aylık bir süreyle yürütülmesi planlanan proje kapsamında oluşturulacak dijital bir eğitim platformu aracılığıyla kadınlara cinsiyet eşitliği ile ilgili gerekli bilgiler sağlayarak kadınların sivil toplumdaki ve kadın sivil toplum kuruluşlarındaki (STK) kapasitelerini güçlendirmek amaçlanmıştır. E-Eşitlik” Projesi kapsamında gerçekleştirilen söz konusu çevrimiçi toplantı ile kadın STK’larının ihtiyaçlarını ve beklentilerini öğrenmek ve müfredatı belirlemek hedeflenmiştir.

  Proje Süresi: 15 Ay

  Proje Tarihi: 2 Ağustos 2021

  Tahmini Başlangıç Tarihi: 1 Kasım

  Tahmini Bitiş Tarihi: 1 Eylül 2022

  • KİLİT UZMAN DANIŞMANLIK İŞ TANIMI 

  Kilit uzman, E-Eşitlik Projesi kapsamında Uçan Süpürge Vakfı E-Eşitlik Proje Koordinatörü, Akademik koordinatör, diğer 3 akademik kilit uzman ve platform yazılımını gerçekleştiren şirket ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışacaktır.  

  Danışmanlığın Amacı

  E-Eşitlik projesi kapsamında geliştirilecek kadın hakları e-eğitim platformundaki AKTİF VATANDAŞLIK VE SAVUNUCULUK bölümünün hazırlanması için akademik kilit uzman danışmanlığı yapılacaktır.  

  Danışmanlık Boyunca Yürütülecek Faaliyetler:

  AKTİF VATANDAŞLIK VE SAVUNUCULUK modülü için STK çalıştay raporunu baz alarak içerik belirlenmesi, 

  AKTİF VATANDAŞLIK VE SAVUNUCULUK modülünün eğitim içeriğinin yazılması, 

  Eğitim videoları için içerik hazırlamak, potansiyel konuşmacı listesi hazırlamak ve için proje ekibi ile birlikte konuşmacıları belirlemek,

  Uzman videolarının röportajlarında soruları belirlemek, soru sormak, video çekiminde anlaşmalı şirket ile birlikte çalışmak

  Role play videoları çekiminde içerik ve yapımda anlaşmalı şirket ile birlikte çalışmak

  Proje kapsamında geliştirilen eğitim programı içeriği metinlerin ve görsel ve sesli materyalin kontrol ve tashihi yapılacaktır

  Modül içi öz yeterlilik testleri ve yanıtları hazırlanacaktır.

  Modül sonunda olacak kısa özeti yazmak

  Modül başında yer alacak ana başlıkları ve modül tanıtımını yazmak

  Eğitimin pilot uygulaması sonunda açıklanacak geri bildirimler doğrultusunda gereken düzenlemeleri yapmak ve yapılmasına yardımcı olmak

  Hazırlanan modülünün hukuki açıdan bir hata barındırmaması için proje ekibi ile birlikte kontrol etmek  ve gereken yerlerde düzeltme önermek ve yapmak

  Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde Uçan Süpürge Vakfı E-Eşitlik Proje Koordinatörü, Akademik Koordinatör, diğer 3 akademik kilit uzman ve platform yazılımını gerçekleştiren şirket ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmak. 

  BECERİ DENEYİM: 

  • Aktif vatandaşlık ve savunuculuk alanında en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak
  • Aktif vatandaşlık ve savunuculuk alanında daha önce eğitimler vermiş olmak
  • Uçan Süpürge Vakfı ile daha önceden çalışmış olmak (tercih sebebi). 
  • Aktif vatandaşlık ve savunuculuk alanında yayın yapmış olmak 
  • Aktif vatandaşlık ve savunuculuk alanında akademik çalışmalar yürütmüş olmak (tercih sebebi) 
  • Çok iyi derecede iletişim ve yazma yeteneğine sahip olmak
  • Projeler konusunda deneyimli olmak
  • Çevrimiçi platformları kullanma alanında beceri sahibi
  • Mülakat yapmak konusunda deneyimli olmak
  • Takım çalışmasına uygun olmak

Başvurularınızı adresine yapabilirsiniz. Başvuru son gönderim tarihi 23 Ekim 2021 23.59’dur. Başvurunuzu gönderirken konu başlığına “E-Eşitlik Projesi x Kilit Uzman Başvurusu” yazmanız gerekmektedir. (“x” harfi, hangi kilit uzman için başvuruyorsanız o isimle değiştirilecektir.) “Başvuru için özgeçmişinizi ve niyet mektubunu göndermeyi unutmayınız. Özgeçmiş ve niyet mektubu mailde eklenmemiş olan ya da 23 Ekim 2021 23.59’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.