Geleceğin Hukukçuları projesi kapsamında çevrimiçi eğitim verilmesi, akran eğitim modülünün hazırlanması

Hollanda Büyükelçiliğinin desteği ile Uçan Süpürge Vakfı tarafından “Geleceğin Hukukçuları” adlı proje kapsamında 40 öğrenciye “Kadının İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konularında alanından uzman kişilerce çevrimiçi eğitim verilmesi, akran eğitim modülünün hazırlanması ile çevrimiçi eğitim sonunda ve projenin kapanışına yakın toplam 2 adet anket çalışmasının gerçekleştirilmesine ilişkin ihale belgeleri ekte yer almaktadır.

EK-1TEKLİFFORMU

EK-2TEKNİKSARTNAME

Matra_ihale_davet

Devamını oku / Read more...

Türkiye’de Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Atölye Raporu

1. GİRİŞ
Bu çalışmanın en temel amacı, kadınların yaşamın her alanına eşit oranda katılmalarının önündeki engellerden biri olan toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Kadına yönelik cinsiyet temelli şiddetin en ağır biçimlerinden olan Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadelede (EYZEM) en temel koşul, çok taraflı bir yaklaşımla, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasıdır. Ülkemizde, kadına yönelik şiddet kadın hareketinin 1980’lerin sonlarından itibaren en fazla gündemindeDevamını oku / Read more...