Türkiye’de Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Atölye Raporu

1. GİRİŞ
Bu çalışmanın en temel amacı, kadınların yaşamın her alanına eşit oranda katılmalarının önündeki engellerden biri olan toplumsal cinsiyet temelli kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Kadına yönelik cinsiyet temelli şiddetin en ağır biçimlerinden olan Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadelede (EYZEM) en temel koşul, çok taraflı bir yaklaşımla, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasıdır. Ülkemizde, kadına yönelik şiddet kadın hareketinin 1980’lerin sonlarından itibaren en fazla gündemindeDevamını oku / Read more...