“Kader Değil Karar” Stajyer Avukatlar Atölyesi (2020)

Uçan Süpürge Vakfı olarak stajyer avukatların güçlenmesi için düzenlediğimiz “Kader Değil Karar” Atölyesi tamamlandı.

Alanında uzman 8 eğitmenle online olarak düzenlediğimiz “Kader Değil Karar” Atölyesi, 21 barodan stajyer avukatın tam katılımıyla gerçekleştirildi.

Hem teorik hem de pratik kısımları olan bu atölyede; yaşantısal öğrenme, interaktif öğretim teknikleri ve yapılandırılmış yöntemler kullanılmıştır. Program oluşturulurken aşağıda belirtilmiş olan başlıca hedefler baz alınmıştır:

  • Temel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını kazandırma,
  • Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler toplumsal sorunu konusunda farkındalık kazandırma,
  • Önceki kararların incelenip eleştirel bir gözle yeniden değerlendirilmesini sağlama
Eğitimin ilk gününde;
  • Solmaz Havuz ile “Hikaye ve Masallarda Toplumsal Cinsiyet”i,
  • Fevziye Sayılan ile “Toplumsal Cinsiyetin Temel Kavramlar”ı,
  • Musa Toprak ile “İnsan Hakları Kapsamında Toplumsal Cinsiyet”i ve
  • Gülriz Uygur ile “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun Bağlamında Avukatların Yapması Gerekenler”i ele aldık.

İlk günün sonunda sonraki gün yeniden ele almak üzere Anayasa Mahkemesi’nin daha önce karara bağladığı Z.C. başvurusu tüm katılımcılar ile paylaşıldı ve “Siz olsaydınız toplumsal cinsiyet perspektifi ile bu kararı yeniden nasıl yazardınız?” sorusu yöneltildi. Katılımcılar küçük gruplar halinde çalışmalarını yürüttüler.

Eğitimin ikinci ve son gününde;
  • Ankara Barosu Gelincik Birimi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan ile “Kanunlar ve Sözleşmelerin Kadın ve Çocuk Hakları için Sağladığı Haklar, Uygulamada Karşılaşılan Problemler ve Çözümler”i,
  • Seher Kırbaş Canikoğlu ile “Hukukçular için Toplumsal Cinsiyet”i ele aldık.

Teorik kısımların tamamlanmasının ardından Eylem Ümit Atılgan ile “Yeniden Karar Yazma Atölyesi” gerçekleştirildi. Bu atölyede, katılımcıların gruplar halinde yeniden yazdıkları kararlar tek tek ele alındı ve Eylem Ümit Atılgan tarafından değerlendirildi.

Atölye, Prof. Dr. Yıldız Ecevit’in kapanış konuşmasıyla sonlandırıldı.

Adım Adım İyilik Peşinde Koş 2019 Kasım Maraton Koşusu’nda bize destek veren herkese yeniden teşekkür ederiz.
 
Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikleri kadere değil; toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan hukukçuların doğru kararlarına bırakacağız!