“Ev İçi Emeği Kim Tasarlıyor?” Hackathonu Başlıyor!

Temel yaşam becerileri olması gereken temizlik, yemek, bulaşık, ütü gibi ev işleri, kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerinin de etkisiyle daha çok kadınlara atfediliyor. Bu durum, kadınların görünmeyen ev içi duygusal emeği olarak ifade edilmektedir.

Pandeminin başlamasından bu yana devam eden karantina sürecinde, kadınların -özellikle çalışan kadınların- ev içi duygusal emeği ve tükenmişlik hali giderek arttı. Çünkü ev içinin getirdiği sorumlulukların giderek artması profesyonel yaşamı geri plana itti. Akademisyen kadınlar makale üretecek vakit bulamazken kadın öğrencilerin yemek yapması online derslerden daha önemli bir hale geldi.

Devamlı yeniden üretilen bu rollerin yenilikçi bir perspektif ile önüne geçmek ve bu soruna dikkat çekmek için Uçan Süpürge Vakfı 8-14 Şubat 2021 haftasında  “Ev İçi Emeği Kim Tasarlıyor?” Hackathonu düzenliyor!

* Bu hackathon, Kanada Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlenmektedir.

Hackathona kaç kişi dahil olacak?

Hackathonda toplam 30 kişi yer alacak. 3er kişilik 10 grup şeklinde tasarımlar hazırlanıp jüri tarafından değerlendirilecektir.  

Nasıl başvuru yapabilirim?

Bireysel olarak veya kendi grubunuzla başvuru yapabilirsiniz. Gruplar üçer kişiden oluşmaktadır. Kendi grubunuzla başvuracaksanız eğer grubunuzu temsilen bir kişinin başvuru yapması yeterlidir. 

Bireysel ve grup olmak üzere iki ayrı başvuru formu hazırlanmıştır:

Bireysel Başvuru Formu için tıklayınız.

Grup Başvuru Formu için tıklayınız.

Son başvuru tarihi 2 Şubat 2021 Salı günü saat 10.00!

Bireysel başvuru yaptığım zaman bir gruba nasıl dahil olacağım?

Hackathon ekibi tarafından düzenlenen oryantasyon etkinlikleri aracılığıyla grupların belirlenmesi kolaylaştırılacaktır.

Başvurum neye göre değerlendirilecek?

Değerlendirme sürecinde ele alınacak olan başlıca kriterler şu şekildedir: 

  • 18-24 yaş aralığında olma
  • Temel düzeyde toplumsal cinsiyet farkındalığına sahip olma
  • Paralel cinsiyet dağılımı   
  • Bölgesel dağılım

Ayrıca başvuru formuna vereceğiniz yanıtların niteliği katılım durumunuzu belirlemede önemli olacaktır. Bu nedenle lütfen yanıtlarınızı özenli bir şekilde hazırlayın.