Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog (𝓮𝓵𝓮𝓵𝓮) Projesi

Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı (2018-2019) “Kültür için Temel Haklar” kapsamında desteklen “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog” (𝓮𝓵𝓮𝓵𝓮 Projesi; Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) konsorsiyumu ile yürütülmektedir.

Projenin temel amacı 15-29 yaş aralığında olan genç kadın ve genç erkekler arasındaki kutuplaşmayı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kültür ve sanat yoluyla azaltmak, bireysel özgürlükleri teşvik etmek ve değişim için diyaloğu artırmaktır.

Projeye dair detaylı bilgi edinmek için 𝓮𝓵𝓮𝓵𝓮 web sitesini ziyaret edebilirsiniz: