Çocuk Yaşta Erken Ve Zorla Evli̇li̇kleri̇ Sosyal Hi̇zmet Perspekti̇fi̇yle Değerlendi̇rme

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümü son sınıf öğrencisi olan Nimet Nur Subaşı, zorunlu stajı sürecinde çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerle mücadelede sosyal hizmet bakışını ele alan kapsamlı yazısını tamamladı.

Bu yazıda sosyal hizmet mesleğinin bakışı, sahip olduğu değerler ve müdahaleler çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bunun kız çocukları özelinde yarattığı toplumsal sorunlar (eğitim hakkı, erken ve zorla evlendirilme) ele alınmıştır.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız: Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler ve sosyal hizmet