Dosyalar Yükleniyor

Hızlı Erişim
Takip Edin


uçan süpürge

20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

kadın filmleri festivali

festival

BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?


Uçan Süpürge, kadın sivil toplum kuruluşları arasında iletişim, dayanışma ve işbirliğini artırarak bu kuruluşların güçlenmesine katkıda bulunmayı; toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak ve bu yönde duyarlılık yaratmayı; dolayısıyla Türkiye’de sivil toplum ve demokrasinin gelişimi için çalışmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’nin 1998 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin organizasyonu Uçan Süpürge tarafından yapılmaktadır.NASIL BİR FESTİVAL YAPIYORUZ?

NASIL BİR FESTİVAL YAPIYORUZ?


Festival, ülkemizden ve dünyadan kadın yönetmenlerin uzun, kısa, belgesel ve animasyon filmlerinin belirli başlıklarda izleyiciye sunulduğu ve bu çerçevede panel, söyleşi ve sergilerin düzenlendiği uluslararası bir organizasyondur. Film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında filmleri gösterilen yerli ve yabancı yönetmenler, basın mensupları, festival yöneticileri, sinema eleştirmenleri Ankara’da ağırlamaktadır.

Her yıl gerçekleştirdiği etkinliklerle daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlayan festival, 6. yılında (2003) Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) tarafından değerlendirilen bir Uluslararası Uzun Film Yarışması Bölümü ekleyerek daha da zenginleşmiştir. Yarışmalı bölüm, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivalini FIPRESCI jürisine sahip dünyadaki ilk Kadın Filmleri Festivali konumuna da getirmiştir.

Ayrıca 6. senesinden itibaren festival, sinemaya her alanda emek vermiş kadınları hatırlatmak ve bu emekleri unutturmamak adına “Uçan Süpürge Onur Ödülü” ve “Bilge Olgaç Başarı Ödülleri” adı altında ödüller vermeye başlamıştır.FESTİVALİMİZİN AMAÇLARI NELERDİR?

FESTİVALİMİZİN AMAÇLARI NELERDİR?


Sinema sanatının çarpıcı dilinden yararlanarak toplumsal cinsiyete ve kadın sorunlarına ilişkin tartışmaları yaygınlaştırmak. Dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenlerin filmlerini izleyici ile buluşturmak. Festival kapsamında yapılan araştırmalarla Türkiye ve dünya sineması tarihine katkıda bulunmak. Ülkemiz sinemasını ve sanatçılarını yurt içinde ve dışında etkin bir biçimde tanıtmak. Yurtdışından davet edilen festival yöneticilerine, sinema eleştirmenlerine ülkemiz sinemasını tanıtmak ve sinemamıza önem verilmesini sağlamak. Ülkemiz kadın sinemacıları ile yabancı sinemacıların bir araya gelerek ortak proje üretmeleri için gerekli ortamı hazırlamak.

Farklı ülkelerden gelen sinema sanatının örnekleri ile sinema izleyicisinin farklı kültürlerle tanışmasına aracılık etmek. Kadının statüsünü yükseltmek için kurumsal çabaların arttırılması sağlamak. Festival kataloğunun yurt dışındaki festivaller, sinema kuruluşları, elçilikler, kültür dernekleri gibi ilgili yerlere dağıtılmasını sağlayarak festivali ve Türkiye’yi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak.FESTİVALİMİZİ KİMLER İZLİYOR?

FESTİVALİMİZİ KİMLER İZLİYOR?


Üniversite Öğrencileri: Ankara’da 7’si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 11 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerde toplam 250.000 öğrenci eğitimlerine devam etmektedir. Bu öğrencilerin 40.000’i vakıf üniversitelerinde okumaktadır. Kültür Sanat Çevresi: Ankara’da yaşayan ve gelir seviyesi A+ ile C+ arasında yer alan kültür sanat izleyicisi. Uçan Süpürge’nin İletişim İçinde Olduğu Diğer Kurum ve Kuruluşlar Kadın Sivil Toplum Kuruluşları: Uçan Süpürge bir iletişim merkezi olduğu için Türkiye’deki 300’ün üzerindeki kadın STK’si ile iletişim içindedir. Diğer Sivil Toplum Kuruluşları: Uçan Süpürge sadece Kadın STK’ları ile değil, ülkemizdeki ve yurt dışındaki diğer STK’ler ile de iletişim içindedir. Büyükelçilikler, Kültür Merkezleri ve Uluslararası Kuruluşlar: Uçan Süpürge gerçekleştirdiği diğer projeleriyle Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Ankara’da olan büyükelçilikler ve yurtdışındaki kadın STK’leri ile iletişim içinde olup ortak çalışmalar gerçekleştirmektedir.