Background Image

ilkelerimiz ve Değerlerimiz

image

Demokrasiye inanır...

Uçan Süpürge cinsiyet demokrasisine ve kadının insan haklarına inanan, her ortam ve durumda şiddetsizliği savunan bir kadın örgütüdür. Kadın hareketinin birikimlerinin farkında ve bu mirası sürdürmede ısrar eder.

Ekip çalışması...

Ekip çalışması, sorumluluk bilinci, yaratıcılık ve öncülük ve inisiyatifli gönüllülük olmazsa olmazdır.

image
image

Cinsiyet eşitliğini savunur...

Uçan Süpürge kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunurken  sürdürülebilir yaşamı, tüm canlıların yaşam hakkını da savunur. Sivil toplum etiğini ve hak temelliği de gözetme gayreti içinde olduğu doğrudur.

Kadının insan haklarına inanır...

Uçan Süpürge cinsiyet demokrasisine ve kadının insan haklarına inanan, her ortam ve durumda şiddetsizliği savunan bir kadın örgütüdür. Kadın hareketinin birikimlerinin farkında ve bu mirası sürdürmede ısrar eder.

image
image

Gönüllü insan kaynağını geliştimeye çalışır...

Uçan Süpürge kurumsal yapısını ilgilendiren stratejik kararları yatay hiyerarşiye göre örgütlenmiş insan kaynağıyla birlikte alır. Ayrıca, başka uzmanlıklardan da yararlanmak üzere gönüllü insan kaynağı geliştirmeye çalışır.

Her çalışana önem verir...

Uçan Süpürge’de her çalışanın işleyiş ve kararlarda söz hakkı vardır. Her çalışan, ilgili alanda kendini geliştirme fırsatı bulur ve yeni ilişkiler kurma yönünde yüreklendirilir.

image
image

Sorumluluk bilinci vardır...

Ekip çalışması, sorumluluk bilinci, yaratıcılık ve öncülük ve inisiyatifli gönüllülük olmazsa olmazdır.

Mütevazı bir kuruluştur...

Uçan Süpürge gerek kurumsal bilgi birikimi gerekse tek tek çalışanlarının yapabilirlikleriyle sınırları zorluyor olsa da, mütevazı bir kuruluştur. Farklı alanlardan deneyimlere açıktır, farklı kadınları kucaklayıcı bir tavrı vardır.

image