Biz kimiz?

Uçan Süpürge 13 Kasım 1996’da kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak hayatına başladı. 2009 yılında dernek statüsü kazandı. 2017 yılında Uçan Süpürge Vakfı kuruldu. Vakıf kurucuları Halime Güner, Sündüz Haşar, Sevinç Ünal, Elif Topkaya Sevinç ve Ayşe Ürün Güner.

22 sene önce bu yolculuğa kadınların ve kadın örgütlerinin birikimlerine olan inancımızla başlamıştık. Kâr amacı gütmeyen bir şirket olmasına rağmen uzun yıllar Yıldız Ecevit, Filiz Kardam, Halime Güner’den oluşan yönetim kurulu ile yönetildi. Bugün Uçan Süpürge Vakfı olarak devam ediyor, şirket ve dernek olarak çalıştığımız yılların deneyim ve birikimleri üzerinde yükseliyoruz.

90’lar kadın örgütlerinin kurumsallaşmasının arttığı yıllardı. Tam da bu yıllarda iletişim, iş birliği ve dayanışma kadın örgütleri arasında en çok konuşulan konular oldu. Uçan Süpürge de bu ihtiyaçtan doğdu. Bugün ise zor zamanlardan geçiyoruz. Kadın cinayetlerini, kadına ve çocuğa karşı cinsel tacizi, şiddeti, hak savunucularına karşı yapılan haksızlıkları yaşamaya devam ediyoruz, çalışma yaşamından eğitime kadar kadınların kazanılmış haklarında geri adımların atıldığını görüyoruz. Birçok kadın örgütünün kapandığını öğreniyoruz. Bu yüzden tekrar bir araya gelmemiz, yaşadığımız ayrımcılıklara karşı birlikte örgütlenmeleri güçlendirmemiz gerektiğini görüyoruz.

Kadınların güçlendiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlandığı, herkes için adil bir dünyaya kavuşmak üzere değişim yaratma konusunda yeni bir örgütlenme ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uçan Süpürge bugüne kadar kadın örgütlenmesinde pek çok ilke imza attı. 1997’de daha Türkiye’deki kadın örgütleri arasında etkileşim çok zayıfken Bölge Toplantılarını başlatarak bu etkileşimin artmasına, ilişkilerin ve dayanışmanın güçlenmesine ortam yarattı. Kadın örgütlerinin kendi aralarındaki iletişimini sadece il il gezerek ve onları ziyaret ederek değil aynı zamanda bunu bir yayına çevirerek de destekledi. Uçan Haber Dergisini çıkarmak, yerel ve ulusal olmak üzere radyo programları yapmak, Kedi Dili ve Masalın Eksik Yüzü adında televizyon programı ve TRT’de yer alan birkaç programa danışmanlık yapmak, Yerel Kadın Muhabirler Ağı, Uçan Süpürgenin sürekli güncellenen web sayfası kadın örgütleri arasındaki iletişimleri güçlendirmek adına yaptığı çalışmalardı.

Bunların yanı sıra kapsamlı bir araştırma sonucu Türkiye Kadın Örgütleri Rehberi’ni hazırlayarak sivil toplumun kullanımına sundu. Kamu ile kadın sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalogları artırmak için ‘İlk Adım’ projesini başlattı. Kadın Örgütleri, illerdeki üniversite kadın çalışmaları bölümleri ve yerel yönetimlere ortak çalışma ortamları yaratan ‘Patikalardan Yollara’ projesi ile illeri dolaştı. Demokrasideki Kadın İzlerini Meclise taşıdı. Mecliste CEDAW şampiyonlarını seçti ve onlarla birlikte çalıştı. Avrupa Birliğin’de ‘Gençler Köprüler Kuruyor’ başlığı ile Ankara Üniversitelerini, Fransa ve Bulgaristan Üniversiteleri ile buluşturdu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini konuştu. 3 kez ulusal kadın sivil toplum kuruluşları toplantısı organizasyonunu yaptı. Bunlar 2000 yılı Pekin+5 toplantısı; 149 kadın örgütü temsilcisi, 2003 yılı 2. Ulusal STK toplantısı; 81 ilden katılan 453 kadın örgütü temsilcisi, 2013 yılı 3. Ulusal STK toplantısı; 81 ilden katılan 600 kadın örgütü temsilcisi ile yapılan toplantılardı.

‘Benim Madam Curiem’ projesiyle çocukların geleceğe hazırlanırken özellikle meslek planlamalarında ufuklarının açılmasını ve kadınlara atfedilen kalıplaşmış meslekler konusunda yerleşik algının kırılmasını hedefledik

2003 yılından itibaren Uçan Süpürge çocuk gelinler, erken yaşta ve zorla evlilikler konusunu devletin gündemine ve kadın örgütlerinin çalışma alanına taşıdı. ‘Çocukgelinlerehayır’ ulusal platformunu kurdu. Nijer, Nijerya, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerle beraber Avrupa’nın birçok ülkesinde bu alanda çalışmaları yerinde gördü ve deneyim biriktirdi. KEFEK’te (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) erken yaşta ve zorla evlilikler alt komisyonu kurulması konusunda çalışmaları oldu. Türkiye’de bir ilk olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali; kadın yönetmenlerin çektikleri filmleri gösteren bir festival olarak her yıl dünya çapında kadın yönetmenleri, oyuncuları davet ederek Türkiye’de Kadın Yönetmen ve Yapımcılar Buluşmalarını gerçekleştirmiştir ve bu sayede bu sektörde kadınlar arasında bir iletişim ağı kurmaya, iletişimde iş birliklerini güçlendirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler vermeye devam etmektedir.

Uçan Süpürge son yıllarda kadın örgütlenmelerindeki yaşanan moralsizlik ve motivasyonsuzluk nedeniyle yeni ortamı iyi okuyabilmek için 2018 yılında 56 kadın örgütü temsilcileri ile buluştu. Buradan aldığı güçle, bundan sonraki çalışmalarını Uçan Süpürge Vakfı olarak sürdürmeye karar verdi. Vakfı kendi imkânları ile kurdu. 21. Festivali geniş bir gönüllü ağı ile gerçekleştirdi. 2019 Yılı çalışma planlarını çıkardı. Bu çalışmalardan bazıları; üniversite kadın çalışmaları ağları oluşturmak, Dünyadaki kadın filmleri festivalleri buluşması, Kadın yönetmen ve yapımcıların buluşması ve örgütlenme ağlarının kurulması, İllere ve alanlara çıkarak ‘’Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler İl Eylem Planlarının’’ anlatılması ve toplantıların izlenmesi, Kadın örgütlerinin ihtiyaç analizi ve örgütlenme destekleri üzerine ortak toplantılar düzenlemektir. Uçan Süpürge Şairler sokak 7/4 GOP Çankaya adresinde birçok gönüllüsü ile çalışmalarını sürdürüyor.

Misyonumuz

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik feminist düşünce ,eylem ve politikaların yaygınlaşması için çalışmak ,bu doğrultuda ulusal ve uluslararası örgütlenme girişimlerini desteklemek, alanın bilgisini özgün araştırmalarla zenginleştirmektir.

Vizyonumuz

Kadınların güçlendiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında sağlandığı, herkes için adil bir dünyaya kavuşmak için değişim yaratmaktır.Demokrasiye inanır...

Uçan Süpürge cinsiyet demokrasisine ve kadının insan haklarına inanan, her ortam ve durumda şiddetsizliği savunan bir kadın örgütüdür. Kadın hareketinin birikimlerinin farkında ve bu mirası sürdürmede ısrar eder.

Ekip çalışması...

Ekip çalışması, sorumluluk bilinci, yaratıcılık ve öncülük ve inisiyatifli gönüllülük olmazsa olmazdır.

Cinsiyet eşitliğini savunur...

Uçan Süpürge kadınların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunurken sürdürülebilir yaşamı, tüm canlıların yaşam hakkını da savunur. Sivil toplum etiğini ve hak temelliği de gözetme gayreti içinde olduğu doğrudur.

Kadının insan haklarına inanır...

Uçan Süpürge cinsiyet demokrasisine ve kadının insan haklarına inanan, her ortam ve durumda şiddetsizliği savunan bir kadın örgütüdür. Kadın hareketinin birikimlerinin farkında ve bu mirası sürdürmede ısrar eder.

Gönüllü insan kaynağını geliştirmeye çalışır...

Uçan Süpürge kurumsal yapısını ilgilendiren stratejik kararları yatay hiyerarşiye göre örgütlenmiş insan kaynağıyla birlikte alır. Ayrıca, başka uzmanlıklardan da yararlanmak üzere gönüllü insan kaynağı geliştirmeye çalışır.

Her çalışana önem verir...

Uçan Süpürge’de her çalışanın işleyiş ve kararlarda söz hakkı vardır. Her çalışan, ilgili alanda kendini geliştirme fırsatı bulur ve yeni ilişkiler kurma yönünde yüreklendirilir.

Sorumluluk bilinci vardır...

Ekip çalışması, sorumluluk bilinci, yaratıcılık ve öncülük ve inisiyatifli gönüllülük olmazsa olmazdır.

Mütevazi bir kuruluştur...

Uçan Süpürge gerek kurumsal bilgi birikimi gerekse tek tek çalışanlarının yapabilirlikleriyle sınırları zorluyor olsa da, mütevazi bir kuruluştur. Farklı alanlardan deneyimlere açıktır, farklı kadınları kucaklayıcı bir tavrı vardır.