22. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ ULUSAL VE ULUSLARARASI UZUN, KISA, BELGESEL ve ANİMASYON GÖSTERİM YÖNETMELİK


1. Genel

1.1. Festivalin ana amacı yerli ve yabancı kadın yönetmenleri seyirci ile buluşturmak;
sinemayı feminist bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmek ve kadınların bu
sektördeki deneyimleri ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili bir tartışma platformu
yaratmaktır.
1.2. 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 23-30 Mayıs 2019 tarihleri
arasında Ankara’da gerçekleşecektir.
1.3. Başvuru yapılacak filmlerin yapım tarihinin 7 Kasım 2017 ve sonrası tarihli olması
gerekmektedir. Yapım yılı tarihi 7 Kasım 2017’den daha önce olan filmler kabul
edilmeyecektir.
1.4. Kadın yönetmen tarafından çekilmiş olmak koşuluyla uzun, belgesel, kısa film ve
animasyon filmler festivale başvuru yapabilirler.
1.5. Festival programında sunulacak film ve dijital çalışmaların formatı DCP ya da video
(Quicktime Uncompressed ya da H264) olmalıdır
1.6. Seçilen filmler Türkçe elektronik altyazı ile gösterilecektir. Uzun filmlerin kopyaları
İngilizce altyazılı olmalıdır, bunun mümkün olmadığı durumlarda İngilizce elektronik
altyazı yapılabilmesi için İngilizce diyalog listesi sağlanmalıdır.
1.7. Başvuran filmlerin tüm tanıtım materyalleri festival komitesine temin edilmelidir.

2. Tanıtım materyallerini teslim kuralları ve tarihleri

2.1. Ön eleme materyallerini festival komitesine elektronik ortamda ulaştırmak için son
tarih; 22 Mart 2019’dur.
2.2. Başvuru sahiplerinin aşağıdaki materyalleri sağlaması gerekmektedir.
– Filmin youtube.com veya vimeo.com sitelerinde yüklenmiş online gösterim
linki
– Yönetmen biyografisi ve filmografisi
– Yönetmenin/Yönetmenlerin fotoğrafı (300 dpi)
– Oyuncu ve teknik ekip listesi (künye)
– Filmden karelerin fotoğrafları (300 dpi)
– Filmin afişi (300 dpi)
– Filmin elektronik basın dosyası ve diğer belgeler (varsa)
– Altyazı çevirisi yapılabilmesi için diyalog listesi ve İngilizce altyazı
listesi (Gösterim kopyası altyazılı değilse)
2.3 Yukarıda belirtilen materyaller iade edilmeyecektir, festival arşivinde araştırmacıların
hizmetine sunulacaktır.
2.4 Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki
niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

3. Seçilen filmler

3.1. Festival kataloğunda yararlanılmak üzere seçilen filmin eksiksiz doldurulmuş
başvuru formu ve belirtilen materyallerin tamamı filmin kendisi ile birlikte festival
komitesine en geç 22 Nisan 2019 tarihinde ulaştırılmadır. Gecikmeyi önlemek için
bir filmin festivale kabulü kesinleştiğinde materyallerin derhal hazırlanıp
gönderilmesi tavsiye edilir. Sağlanan materyallerdeki eksik ya da hatalı bilgilerin
sorumluluğu festivale ait değildir.
3.2. Katalogda yayınlanacak yazılar festivalin inisiyatifindedir.
3.3. Genel bir kural olarak filmlerin katalog bilgileri aşağıdakilerden oluşacaktır. Teknik ve
artistik krediler: filmin Türkçe ve İngilizce adı, yapım ülkesi, formatı, yapım yılı, süresi,
yönetmeni, yapım şirketi, dağıtımcısı ve oyuncuları.
3.4. Festivale katılan filmlerin yeterli sayıda basın dosyası festival komitesine ulaştırılmalıdır.
3.5. Festival programına kabul edilen filmlerden en fazla 3 dakikalık görüntü hem filmin hem
festivalin tanıtımı için ulusal ya da uluslararası televizyon kanallarında gösterilmek üzere
kullanılabilir.
3.6. Festival, hem seçilen filmin hem de bütün programın tanıtımını yapmak üzere kendi web
sitesinde her fotoğrafı kullanma hakkına sahiptir.
3.7. Festival yönetimi seçilen filmlerin gösterim programına karar veren tek yetkilidir.
3.8. Festivale kabul edilen filmler 15 Nisan 2019’dan sonra programdan çekilemez.

4. Film taşınma

4.1. Film kopyaları kaynağından gönderiliyor ve kaynağına teslim ediliyorsa navlun
festival tarafından karşılanır. Eğer filmin kopyası başka bir festival ile paylaşılacak
ise sadece tek yön navlun festival tarafından karşılanır.
4.2. Festivale film gönderen katılımcılar kopyanın geri gönderileceği adresi en geç 15
Nisan 2019’a kadar festival yönetimine bildirmelidir.
4.3. Festival film kopyalarının eline geçtiği andan itibaren ve geri gönderilmek üzere
taşıma firmasına teslim edildiği ana kadar sigortalanmasından sorumludur. Filmin
kopyası hasar gördüğünde ya da kopyanın kaybolması durumunda festival,
yapımcının başvuru formunda belirttiği tutar kadar sorumlu tutulabilir.

5. Sonuç

5.1. Festivale katılım bu koşulların tamamen kabulü anlamına gelir. Bu yönetmelikte
belirtilmeyen herhangi bir durumda festival yönetimi karar vermeye yetkilidir.